Tag: USA

Vil Lars Løkke Rasmussen forbyde Grønlands uranudvinding?

af Mikael Hertig

Picture of Mikael Hertig

Mikael Hertig is m of sc. pol

Total kontrol med anvendelse af udvundet uran er umulig

En artikel i KNR viser. at Lars Løkke Rasmussen vil fremsætte et lovforslag, der vil forbyde Grønlands Selvstyre at udvinde uran, medmindre det på forhånd kan garanteres, at den pågældende uran aldrig senere vil blive brugt til produktion af atomvåben. Artiklen fra 6. oktober kan læses her. 

Der eksisterer ret internationale standarder for kontrol med udvinding af uran. Det har hidtil været antaget, at en diskussion med regeringen i København ville komme til at handle om, hvordan man sikrede sig, at disse standarder blev overholdt til punkt og prikke.

Foto af Lars Løkke Rasmussen

Lars Løkke Rasmussen,

Signalet fra statsministeriet er, at overholdelse af de strenge internationale standarder ikke er nok. Der skal mere til. Handlen med uran er restriktiv.

I det omfang, lovgivningen kun har som intention at tilsikre, at de internationale aftaler overholdes, er der næppe tale om nogen direkte forhindring. Men der er i det mindste tale om, at regeringen i København signalerer, at den ikke vil overlade det til Grønland at overholde de internationale aftaler alene. Det er ikke så overraskende endda, men naturligvis et stridspunkt: Hvis man anser handlen med uran som et råstof, så har Lars Løkke slet ingen anledning til at forbyde en sådan handel.

Regeringen vil, tilsyneladende uden forudgående aftale med Naalakkersuisut, gennem det bebudede lovforslag spænde ben for udvinding af uran i Kvanefjeldet.

Hovbakke på banen: Regeringen i København vil kontrollere Grønlands uran.

Foto af Lars Hovbakke Sørensen

I Danmark har vi en person, der giver den ikke bare som historiker, men også som ekspert i alt muligt, dog uden på nogen måde at udæske den danske regerings positioner. Han hedder Lars Hovbakke Sørensen. Han er det modsatte af en hofnar. Når en hofnar udtaler sig ved hoffet, siger han sandheden bramfrit. Hovbakke er ekspert i konformitet med regeringen og den herskende mening i Danmark. Hvis der i Danmark er uenighed om noget, udtaler han sig ikke. Det gælder f. eks. flygtningesituationen.  Han har udtalt sig til KNR. Læs artiklen her. Han udtaler her, at Danmark “vil kontrollere Grønlands uran”. Det typiske ved Hovbakke er, at han aldrig udtømmer emnet. Han siger det nogenlunde sikre. Og hvad er så det:

Regeringen i København vil ikke risikere, at grønlandsk uran nogensinde kommer i forkerte hænder. Det vil sige kinesiske eller russiske, afrikanske eller mellemøstlige. Er denne antagelse rigtig, vil det af mange grunde vedrøre hele Kvanefjeldsprojeket. Det har muligvis været klart for beslutningstagere både i Grønland og i Danmark,  men det kan da være nyttigt at få det fastslået direkte.

Hvordan samspillet mellem regeringen og landsstyret i givet fald skal skrues sammen, vil fremtiden til en hvis grad vise. Der er brug for, at den situation, vi er på vej ind i, ses i lyset af bemærkningen ovenfor. Spændingerne tager til mellem øst og vest, samtidig med at Kina optræder mere stigende styrke rundt om i verden.

På den anden side vil udvinding af såkaldt sjældne jordarter indgår det i den driftsøkonomiske kalkule, at uranudvindingen gør investeringen i det samlede foretagende rentabel og dermed attraktiv.

Hvad så med den grønlandske debat?
Der er som bekendt stor modstand mod udvinding af uran i den grønlandske befolkning, ikke mindst koncentreret om IA. Den mulige dansk – grønlandske konflikt kan jo ses som en løftestang for IA’s antinuklerare synspunkt. Interessesammenfaldet er direkte iøjnefaldende.
Ikke desto mindre bør det vel være Grønland, der selv afgør spørgsmålet?

Spørgsmålet om erstatning for tab
Hvis Danmark gennem forbud forhindrer Grønland i at eksportere råstoffer, opstår spørgsmålet om en årlig kompensation for det tab, Grønland derved påføres, som et element i forhandlingerne mellem Grønland og Danmark.
Netop i den sammenhæng vil det være smart, om de grønlandske partier tager stilling allerede nu, før regeringen i Danmark fremsætter sit lovforslag.

USA smider Greenland Contractors ud af Thulebasen

En alvorlig belastning for det dansk-amerikanske forhold – eller bøjer vi bare nakken?

Alle går rundt og klør sig. Grønland har ikke givet USA Thulebasen. Det har Danmark. I det trekantforhold, der eksisterer mellem USA, Danmark og Grønland, ser Grønland ud til at blive den helt store taber.

I en situation, hvor Grønlands økonomi af mange grunde bløder, er det noget af en mavepuster, at Thulebasen om kort tid  bliver behandlet som rent amerikansk territorium på grønlandsk grund.

Berlingske Tidende har netop udgivet en artikel, du kan læse her.

Nogle har måske begået fejl, enten i Selvstyret Naalakkersuisut eller på Asiatisk Plads. Men resultatet er komplet uantageligt. Forståelsen mellem Danmark og USA siden 1940 har været, at Grønland skulle være dansk på betingelse af, at Thule kunne bruge og anlægge baser og lufthavne i Grønland.
Beslutningerne og politikken blev aftalt uden den grønlandske befolknings medvirken,

Under 2. verdenskrig lærte grønlænderne, at hvis ikke der kom forsyninger fra Danmark, så kunne de komme fra USA. Det gik slet ikke så tosset. og grønlænderne er ikke  vendt imod amerikansk kultur og civilisation.

Derfor er resultatet af udbudet, hvor et rent skuffeselskab i Danmark bliver  anledningen til, at  prisen for retten til Thule ikke længere er en afgift til Grønland eller Danmark, men blot – et tag sæl.bord.

Trekantforholdet er kommet til, fordi Grønland med hjemmestyre og siden selvstyre er en part i sagen, og fordi den mistede kontrakt nu rammer Grønland alene og ikke Danmark.

billede af Thule Air Base