Jesper Jespersen: Mindeord over tidligere overvismand, minister m.m. Bent Rold Andersen

Økonomi, Værdier

Tidligere socialminister, overvismand og professor Bent Rold Andersen er død

Tyggefladen har bedt Jesper Jespersen om at skrive mindeord.

Foto af Jesper Jespersen

Mindeord om tidligere overvismand og socialminister Bent Rold Andersen

af professor, dr. polit. Jesper Jespersen

Foto af Bent Rold Andersen

Bent Rold Andersen var noget særligt i det danske økonommiljø. Han evnede at kombinere et højt fagligt niveau med et socialpolitisk engagement. Han er ikke den eneste professor i økonomi, der har bestridt en ministerpost; men han er den eneste (over)vismand – formand for Det økonomiske Råd – der også har været minister. Det siger noget om Bent Rolds (som vi kaldte ham) personlighed. Hans faglige integritet var uantastelig. Han sagde sit professorat på RUC fra i 1975, da han følte at politisk korrekthed overtrumfede fagligheden. Samme år blev han medlem af Det økonomiske Råds formandskab, som han tilførte den social- og arbejdsmarkedsøkonomiske dimension, der hidtil havde manglet. Herved blev vi unge ’regnedrenge’ belært om, at ikke al økonomi kan sættes på formler.

Som noget helt naturligt blev Bent Rold overvismand i 1976, da Anders Ølgaard trak sig tilbage. Det medførte, at der i formandskabet i endnu højere grad blev lyttet, inden konklusionerne blev draget. Bent Rold gav plads til faglig uenighed i formandskabet, som blev respekteret gensidigt, hvilket var med til at nuancere de halvårlige redegørelser for ’Dansk Økonomi’.

Fyrre år senere i 2005 mødtes vore veje igen nu som medlemmer af den alternative velfærdskommission. Bent var fyr og flamme. Han var stærkt utilfreds med det faglige niveau, som kendetegnede den officielle velfærdsdebat. At menneskers værd blev målt på deres bidrag til nationalproduktet. Jeg fik atter en gang lov til at være ’sparringspartner’ for den nu noget ældre, men stadig knivskarpe mester. Også det lærte jeg meget af, hvilket jeg er ham dybt taknemmelig for.

—————————

Lidt ekstra bemærkninger af Mikael Hertig

Bent Rold Andersen var, som det fremgår af ovenstående, drevet af et stort socialt engagement.
Mange husker ham som arkitekten bag socialreformen af 1974, som led en krank skæbne, der på mange måder må anses for mindre fortjent. Ganske vist medførte oliekrisen og en periode med recession i dansk økonomi, at der ikke efter den herskende opfattelse var penge til den rundhåndede udmåling, som socialreformen lagde op til.
Imidlertid var Bent Rold Andersens næsten glemte hovedsynspunkt, at indgangen til det daværende sociale system måtte være en socialbegivenhed. Man skulle låse vedkommendes eller familiens situation, og så måtte de fleste andre hensyn vige.
Det er måske gået i glemmebogen, at sociallovgivningen før socialreformen bestod af en uendelig række af specificerede regler, der hver for sig kunne give anledning til handlinger eller udbetalinger. I dette virvar af regler var der  mennesker i nød, der bare ikke havde den rigtige bestemmelse til at udløse hjælp eller støtte på nogen måde.
Den oprydning var tiltrængt.

Jeg lærte Bent Rold Andersen som et på sin vis ydmygt og varmt menneske med sin faglighed i behold.

Mikael Hertig

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.