Fattigdom bag høj dødelighed i Grønland ?

Grønland, Økonomi
Picture of Mikael Hertig
Mikael Hertig i

Vi bør måske se på de bagved liggende årsager

Grønlændere lever otte år kortere end danskere. Det er meget. Det bringer os  i Grønlandpå niveau med Kina og nogle af de østeuropæiske lande, siger Martha Lund Olsen til Danmarks Radio i denne artikel.
En engelsk undersøgelse demonstrerer sammenhængen i almindelighed: Den kan downloades  her: inequalitiesinhl_tcm77-141622

Årsagerne, der henvises til fra SIs side, er tobaksrøg, alkoholforbrug og selvmord.
Det kan ikke afvises. Men hvorfor drikker Jeppe? Antog vi, at man uden at tage højde for social status i Grønland alene så på fx alkoholforbrug, sammenlignet mellem danskere og grønlændere, ville resultatet kunne tænkes at blive misvisende. I overklassen af danskere findes der formentlig mange med et ret højt alkoholforbrug og en ret lang restlevetid, hvorimod de grønlandske alkoholikere er af lavstatus med en kort.

Livsstil er et kompleks af vaner og mønstre, og det ene har det med at filtre sig ind i det andet. En korrelationskoefficient i størrelsesordenen 0,38 viser, at klasseforhold i et samfund varierer sammen med 38 ud af 100 observationer.
Som generel forklaring duer det ikke, men som et led i en forklaring er det meget.

Det hører til ideel metode, at man opbygger en model, der viser, hvordan årsager og virkninger hænger sammen i et mønster. Så langt når vi sjældent; ærindet med denne artikel er blot at gøre opmærksom på, at den store fattigdom og udbredte mangel på håb må kunne antages at være en bagved liggende årsag.

Når nu afgifterne på cigaretter får et nøk opad, kan partierne smykke sig med et ædelt formål; men hensigten er at få flere penge i statskassen. Resultatet er stensikkert. Vi ved, at afgiftsforhøjelser ingen væsentlig effekt har på forbruget og dermed på sundhedstilstanden. Efterspørgslen er stabil, eller som økonomer ville kalde det, “uelastisk”.

Det er ærgerligt. Forskellen mellem rig og fattig er i Grønland lige som i de lande, som vi deler livslængde med. Jeg bilder mig ind, at det er der, problemet ligger.

 

3 comments

  • Tobaksafgifterne vender den tunge ende nedad. Det har to årsager. Jo højere et samfundslag, du tilhører, des mindre ryger du.
    Men den andel af din husttandsindkomst, den rige anvender på tobak, er under alle omstændigheder lavere, end hvad der gælder for den fattige ryger; det gælder uanset, om tobaksforbruget har samme årsag.

  • Det har da betydning hvilken mad- og drikkevaner og hvilke familie/vennekreds man har?
    Man har i DK f.eks. langt bedre forhold til at hente specialiserede hjælp og udredning ifm sygdom mens det er det modsatte i store dele af Grønland. Man har ikke overblik over hvordan det hele har betydning for psyken for den fattige og på hvilken måde det har betydning for det generelle sundhedstilstand. Det er min formodning at det har en altafgørende betydning for den generelle sundhedstilstand og har en markant betydning for hvordan man psykisk ruster sig til at leve livet. mvh

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.