Grønland bør hjemtage tiden – og lave sin egen lov om ure, vintertid, sommertid etc.

Grønland

 

Gammel Lov fra 1893 om “Tidens Bestemmelse” tvinger Grønland til at synkronisere urene med Danmark.

Alle love, der gjaldt i 1979, da Hjemmestyret trådte i kraft, og som hverken er sat ud af kraft i Danmark eller er hjemtaget, gælder fortsat i Grønland. Se filmen på 1½ minut.

 

 

Loven er kort og ser sådan ud:

 

 

Lov om Tidens Bestemmelse (* 1)

 

    VI Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

     § 1

For alle Dele af Landet med Undtagelse af Færøerne skal Tiden herefter bestemmes lige med Middelsoltiden for den 15de Længdegrad Øst for Greenwich.

     § 2

Denne Lov træder i Kraft den 1ste Januar 1894.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

 

Givet paa Amalienborg, den 29de Marts 1893.

 

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

 

Christian R.

 

(L. S.)

 

Goos.

 

Den dag, en minister i Danmark forlanger synkroniseringen gennemført i Grønland, vil vi derfor være tvunget til at rette os efter den i Danmark og Grønland, men ikke på Færøerne gældende lov.

 

 

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.