To magtfulde kolosser bliver til én.

Ikke kategoriseret

Til DR’s nyheder har kommunalforskeren fra  Danmarks Journalisthøjskole Roger Buch udtalt, at de to tilsammen ikke får større magt, end de har i dag.

Nu er alt jo relativt. Men set med mine øjne er disse to ikke-folkevalgte institutioner blevet magtfaktorer, som ud over alle grænser har formået at sætte dagsorden. Målt med egne alen er de sikkert ekstremt succesfulde.

Hvor det, som embedsmænd alle andre steder går og skriver og siger, påkalder sig almindelig forvaltningsretlig interesse, ligger de to klodser forholdsvis anonymt og lidt længere væk fra Slotsholmen.

I det hele taget at se dem, som de har udviklet sig i dag, som ikke videre magtfulde, mens de tilsammen taler på vegne af tre fjerdedele af den offentlige sektor, må vække til modsigelse hos enhver politolog med interesse for magten i samfundet.

I den stadige nedbrydning af forvaltningsretligt forsvar for borgerne mod kommunal magtvilkårlighed, dyneløfteri og bortforklaringer har KL været den murbrækker, der fik gjort beskyttelsen til noget, man skal se efter i bøger. Forvaltningens oplevelse af sig selv som borgerens bedste ven har sikkert altid været noget af en løgn, men udviklingen i retning af kontrollantvirksomhed og mistænkeliggørelse har hele gennem årene haft KL som drivende kraft.

Når det drejer sig om de kommandoraids, der mere end noget andet har påvirket kommunernes finansiering, er de i realiteten gået igennem KL. Og det tredje angreb (på hovedstadsudligningen) er igen et stykke omfordelingsarbejde, der hviler på revanchistiske påstande, men hvor den simple købmandsregning siger, at gennemsnittet sejrer over argumenter og saglighed. At nedlægge hovedstadsudligningen afgøres formentlig af, at der er flere kommuner udenfor hovedstadsområdet end indenfor.

Roger Buchs vurdering var og er, at Lars Løkke vil grønlandisere Danmark, så regionerne nedlægges. Det er utvivlsomt rigtigt. Hvornår har Venstre sidst interesseret sig for administrerbarhed og armslængdet, dialog og nærdemokrati? Det gamle højskolevenstre var beslægtet med radikale og SF ved at ville nærdeokratisere. Men det er længe siden.

KL har været drivende kraft i folkeskolereformen og er et

Man skal næppe se bort fra, at indenfor sundhedsvæsenet kunne der ligge gevinster, men det ville så kræve, at det kommunale sundhedsvæsen overgik til staten, og det er jo lige præcis ikke planen.

Mellemproportionalitets- og gennemsnitsforeningerne har efter min opfattelse manglet progressiv og solidarisk kvalitet, har været beskyttet mod kritik og har stået for noget af de mere kritisable.

I det omfang, sundhedsvæsenet bliver statsliggjort, overflødiggøres Danske Regioner. Det bemærkelsesværdige ved hele denne øvelse er, at meget tyder på, at konklusionen igen – som så mange andre beslutninger – er truffet uden nogen forudgående debat, og med et andet centrum end Slotsholmen: Skattetænkerne i Dansk Industri.

Macchiavelli skrev, at interessen aldrig lyver. Disse anonyme admnistrationskatedraler udenfor journalisters og offentlighedens rækkevidde er videnscentre, og det er ikke så tosset. Men i stedet for at have været ekstremt aktive i den offentlige debat har de gennem årene udviklet sig til et dagsordensættende kardinalkollegium.

Hvorfor ikke lige tage den folkelige debat først, måske med en folkeafstemning?Danske_Regioner_hovedkvarter Kommunernes landsforening

Ku

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.