Er du ordblind? Hurtig indgang her…

Læsefærdighed, Mad og sundhed

 

Diagram der viser noget om ordblindes problemer
Ordblindhed skaber gennemgående problemer for personligheden

 

 

 

 

Af Mikael Hertig,  cand. scient.pol.

 

Portrætfoto af Mikael Hertig
MIkael Hertig
(c)

 

 

 

En oversat amerikansk selvprøve (self assertation).

Dette er ikke en ordblindetest. Du kan ikke ud af besvarelserne her se, om du i virkeligheden er ordblind eller ej. Testen er udviklet af det amerikanske selskab for forskning og undervisning i ordblindhed. Det indebærer flere svagheder. For det første er det ikke sikkert, at alle spørgsmålene kan oversættes til danskeres eller grønlænderes forhold.

SELVTEST

 

Nr                                                                   Spørgsmål                                                                                                                         Ja

1  Læser du langsomt?

 

2  Havde du besvær med at lære at læse, da du gik i skole?

 

3  Må du ofte læse noget to eller tre gange, før det giver mening?

 

4 Kan du ikke lide at læse højt?

 

5 Kommer du til at springe bogstaver over, bytte rundt på bogstaver eller føjer bogstaver til, når du læser eller skriver?

 

6  Laver du stavefejl, selv når du har brugt stavekontrollen (1)

 

7  Synes du, det er svært at udtale usædvanlige ord med flere stavelser, når du læser (højt)?

 

8  Vælger du at læse blade med mange billeder eller korte artikler  frem for at læse længere bøger og romaner?

 

9  Da du gik i skole, syntes du da, det var rigtig svært at lære et fremmedsprog?

 

10  Undgår du at arbejde med emner eller projekter, som kræver meget læsning?

 

11 Foretrækker du  spil og underholdning frem for  læsning? (1)

 

Da stavekontrollen på dansk og grønlandsk ikke er adækvat, vil der altid være stave- eller grammatikfejl, selv efter brug af stavekontrollen. Derfor er spørgsmål 6 erstattet med spørgsmål 11, når selvtesten opgøres. Svarer du Ja til begge, indgår det med fuld vægt, men som 2 af 11, ikke 2 af 10.

Har du mere end 6 ja-svar, er det værd at overveje, om ikke du skal testes rigtigt for ordblindhed.

 

 

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.